Vznik projektu

Projekt Rozcestník zdraví vznikl jako naprosto jasné vyústění mé samo-vzdělávající cesty za zdravím. V červnu 2021 jsem již měla v hlavě takový přetlak, že bylo nad slunce jasné, že informace musí začít proudit i ven k dalším lidem. A těmi dalšími lidmi myslím konkrétně takové, kteří:

 

 • chápou důležitost konvenční medicíny, ale již si uvědomují její limity

 

 • se dostali se svým zdravím do slepé uličky

 

 • by se rádi otevřeli jiným léčebným metodám, ale bojí se

 

 • již začali objevovat svět zdraví mimo konvenční medicínu, ale nedokáží se v něm orientovat

 

 • se cítí ohledně otázek na své zdraví nevyslyšeni a nepodpořeni

 

 • by rádi pomáhali i lidem ve svém okolí

 

Cílem Rozcestníku zdraví je založení komunity takto podobně smýšlejících lidí. Budeme se vzájemně inspirovat, naučíme se sdílet a otevírat se sobě navzájem – objevíme, že v naší zranitelnosti je naše velká síla. V plánu mám semináře i živé besedy, kde bude každý moci vystoupit se svým dotazem nebo námětem. Každý bude podpořen v tom ptát se. Protože vaše tělo vám dokáže dát odpovědi na mnoho otázek nejen o zdraví, ale o celém směřování vás v životě.

 

Proč název Rozcestník zdraví?

Za poměrně krátkou dobu (2020/2021) jsem pozorovala v mnoha lidech rychlý rozvoj vědomí/uvědomění. Týká se to všech oblastí života – zdraví, práce, vzdělávání, výchova, hojnost, komunikace, partnerství. Najednou nám dochází, že na těchto věcech záleží a měli bychom nad nimi přemýšlet a přehodnotit způsob, jakým byly tyto oblasti života vnímány. V tomto projektu se chci věnovat rozvoji v oblasti zdraví.

Řada lidí se v současné chvíli nachází se svým zdravotním stavem na křižovatce. Není jim zcela jasné, kdo je tedy ten zdravý člověk? Je to ten, který:

 • pravidelně sportuje,
 • vaří si doma pouze z biopotravin a žije v non-toxic domácnosti,
 • žije ve spokojeném vztahu, rodině,
 • je společenský, pořád se směje a nemá strach z nemocí,
 • bere vitamíny, otužuje se, …?

 

Takové věci rozhodně přispějí ke skvělému zdraví. Pravdou ovšem je, že i takoví lidé mohou onemocnět a nemyslím tím jen infekční choroby. Je potřeba na člověka nahlížet více komplexně, z většího nadhledu a zároveň s vhledem do nejhlubšího nitra. Jenže jak se do toho nezamotat, když je to tak komplexní? A přesně z toho důvodu je třeba mít určitý rozcestník, který udá směr mé aktuální cestě. A ta je zcela individuální. Jak je možné, že někomu výborně funguje změna stravy a někdo vidí jen nepatrný rozdíl? Jak to že kamarádce se po této terapii tak ulevilo, ale já nic necítím?

 

Věřte, že takové otázky jsem měla v hlavě po mnoho let, ale na rozdíl od zavržení jednotlivých přístupů, jsem jen šla dál a cítila se o to více motivovaná. A tu motivaci chci předat dál, jelikož ačkoliv vám něco nefunguje, tak to neznamená, že vás to nikam neposunulo a že se radši máte vrátit tam, kde jste byli.

 

                   Každý krok který uděláte sami pro sebe, vás posune blíž k vaší podstatě, i když si to třeba neuvědomujete.

 

Základní stavební kameny projektu

V mé práci vycházím z teorie 5 těl vědomí. Tato teorie má základy již v indické Védantě, kde je popsána v příběhu o pěti říších naší skutečnosti (reality). Současnou podobu jí dal kvantový fyzik Amit Goswami, Ph.D., který se věnuje propojení medicíny a kvantové fyziky. Vzhledem k tomu, ke kolika teoriím jsem se již dostala a vždy jedna teorie otevřela otázku pro další, tak tato mi dává co se týče práce se zdravím velký smysl.

Jak je totiž možné, že funguje zároveň konvenční chemický lék a tradiční čínská medicína? Anebo je tedy jen jedna pravda a ostatní je podvrh? A co psychoterapie? Jak může fungovat lépe než anxiolytika (léky na úzkost), když jsme jen chemické stroje? Otázky, samé otázky!

 

Teorie 5 těl pracuje s člověkem jako s individuálním vědomím. Toto vědomí zahrnuje:

 

 1. fyzické tělo v naší hmatatelné realitě
 2. emocionální tělo s proudící vitální energií
 3. mentální tělo s proudícími myšlenkami
 4. spirituální tělo spojené s naší intuicí a kreativitou
 5. tělo jednoty, kde cítíme propojení se vším

 

Jednotlivá těla jsou hierarchicky uspořádána a zásah do vyššího těla se projeví ve všech nižších. Tím můžeme tedy vysvětlit cílení léčby na jednotlivé stupně, zároveň existují určité přístupy, které mají částečný vliv na více stupňů zároveň (např. změna stravy, jóga). Medicína zabývající se tímto způsobem léčení se nazývá integrální medicínou, jelikož se zabývá propojením VŠECH druhů léčení.

 

          Není jedno léčení lepší než druhé, vše záleží na konkrétním člověku, čase a aktuálních možnostech jeho vědomí.